banner_page

Túi bưu phẩm có thể tái chế

  • 100% Tái chế Chuyển phát nhanh Satchels Túi Poly Mailer

    100% Tái chế Chuyển phát nhanh Satchels Túi Poly Mailer

    Bưu phẩm poly bền vững nhất thế giới – được làm bằng 100% nội dung tái chế.Túi bưu phẩm tái chế của chúng tôi, với tư cách là một chiếc cặp chuyển phát nhanh, là loại túi đầu tiên có hàm lượng tái chế cao như vậy, chúng tôi đã mất nhiều năm phát triển để giảm hàng tấn “Nhựa mới” thải ra môi trường, nó có thể thay thế trực tiếp những chiếc túi chuyển phát nhanh hiện tại.Chúng tôi tin tưởng vào Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế, bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ in một thông điệp rõ ràng trên túi và cặp của mình để hỗ trợ người dùng cuối về phương pháp tái chế sau khi tái sử dụng.